Hjem

 

E/F Essex Park Telefontorvet

Orientering fra bestyrelsen

 

Kære beboere,

 

Herunder følger status på udestående forhold:

 

Ad larm fra skakt i opgang 9

 

En del af ventilationsanlægget kræver service, og det bliver serviceret i tidsrummet 14-16. november. Herefter bør larmen går væk.

 

Ad utætheder i taget:

 

Senest er der konstateret 2-3 vandskader i lejligheder beliggende på 3. sal.

 

Årsagen hertil er, at tagpappet - placeret på 4. sals lejligheder - delvist skal omlægges/forlænges, så ejendommens bygningsfacader også beskyttes mod slagregn samt det overfladevand, som efter de mange regnvejrsdage måtte stå på tagaltanerne.

 

Ligeledes er træaltanerne på 4. sals lejligheder (spær og lægter) til dels ved at rådne, idet der løbende står vand på tagpappet under træaltanerne grundet stoppede dræningsafløb. Det medfører en øgede risiko for vandskader i underliggende lejligheder.

 

Bestyrelsen arbejder derfor pt med at indhente tilbud på udbedring af tagpap og altanerne i forhold til 4. sals lejlighederne. Det er umiddelbart en større opgave - og de foreløbige overslag lyder på kr. 200 - 250.000 kr.

 

Når disse tilbud foreligger vil vi informere alle beboere om de kommende tiltag, herunder det tids- og økonomiske perspektiv forbundet hermed.

 

Udbedringsarbejdet forventes i løbet januar-marts 2018 - dels grundet vejrliget og dels fordi de forskellige tømrefrirmaer alle har oplyst, at de ikke har kapacitet til at udføre flere større opgaver i løbet af 2017.

 

Vi beklager de gener, som enkelte beboere pt. oplever i forhold til deres altaner.

 

Bestyrelsen, den 13. november 2017

 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har som udgangspunkt kun kontakt med ejere og ikke lejere.

Oplever en lejer eksempelvis lugt fra et afløb, skal de således kontakte deres udlejer.

Vicevært

Viceværten kan kontaktes, hvis der er tale om eksempelvis vandskader, hvor der er tale om uopsættelige forhold

Halvårlig status